Sta even stil bij de 7 ereveldkruizen op Nationaal Ereveld Loenen

Vul uw gegevens in en kom op 4 mei na de herdenkingsceremonie (start 13:30 uur) naar de 7 ereveldkruizen op Nationaal Ereveld Loenen (bij Apeldoorn).

Aanmelding voor deelname bij de Indische Kruizen

* indicates required

In afwijking van het programma voor de andere representanten hoeven jullie pas om 13.30 uur aanwezig te zijn bij de OGS Dodenherdenking voor de kapel.

Gedurende deze herdenking worden representanten opgeroepen hun plaatsen achter de graven in te nemen.

Dat is voor jullie het sein om op eigen gelegenheid naar de kruisen te gaan en er achter plaats te nemen.

Er zal waarschijnlijk een erewacht van militairen achter jullie komen staan als eerbetoon aan de slachtoffers, die begraven liggen op de Erevelden op Java.

Als je al eerder aanwezig wilt zijn, laat het me dan even weten.

Graag tot 4 mei!

P.S. Als jullie nog meer mensen kennen, die achter de kruizen willen staan hoor ik het graag.

Met eervolle groet,

Carel Banse | Programmamanager
Team Ereveld Vol Leven
+31 (0)6 44 75 29 34

Komen er familieleden of vrienden als bezoeker? Zij kunnen zich inschrijven op (niet verplicht):
LINK BEZOEKERSAANMELDING

Zij ontvangen dan het gratis digitale programmaboekje en er staat meer informatie over de dag.

Vergeet niet onze Facebook pagina te volgen:
https://www.facebook.com/EreveldVolLeven/

Hier is ook een besloten groep voor representanten beschikbaar.
U kunt vragen stellen aan mede deelnemers, als u bijvoorbeeld wilt meerijden met iemand of nog plaats beschikbaar heeft.

FACEBOOK GROEP LINK

Nederlands Indië

Carel Banse, medewerker aan Ereveld Vol Leven en verantwoordelijk voor de indeling en plaatsing van alle representanten, heeft zelf een geschiedenis waarin de oorlog in Nederlands Indië een belangrijke plek heeft. Hij heeft bij de inhuldiging van de 7 kruizen gesproken. Voor de volledige toespraak klik hier. Carel heeft woorden gevonden en gegeven aan het waarom van de 7 kruizen. Daarom hieronder een fragment uit zijn speech.

“ De kruisen hebben grote symbolische waarde: ze representeren de verbroken, maar toch altijd aanwezige, verbinding met de dierbaren, die in Nederlands-Indische bodem zijn achtergebleven. Ze verbinden Ereveld Loenen met de zeven Erevelden in Indonesië. Ook wordt er een tastbare relatie gelegd tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Europese gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden op 5 mei 1945 en het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Aziatische gedeelte van het Koninkrijk, Nederlands-Indië, op 15 augustus 1945.

De kruisen symboliseren zo de verbondenheid van alle oorlogsslachtoffers. Er kan immers geen sprake zijn van een verschillende weging van het leed, het verdriet en de pijn van hen, die zijn geraakt door welke oorlogshandelingen dan ook.

Daarom, dames en heren, roepen de kruisen ons ook op om in het hier en nu verantwoordelijkheid te nemen voor de vrede, vrijheid en rechtvaardigheid, waarvoor zij – op wiens schouders wij nu staan – zo hard hebben gestreden. We zijn het hen verplicht om na te gaan wat we zelf doen om vrede, vrijheid en rechtvaardigheid voor anderen in onze eigen omgeving te bevorderen.

Dat is de reden om te blijven herdenken, dat is de reden om te blijven vertellen en dat is de reden om te blijven luisteren. “

“Opdat zij met eere mogen rusten”

25.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers liggen begraven op 7 erevelden op Java. Zanger/muzikant Sjors van der Panne (heeft zelf Indische roots) bezocht in 2017 deze erevelden in Indonesië.

In Het Kort

  • 7 dec 1941: Japan valt de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor aan.
  • 8 dec 1941: de Nederlandse regering verklaart Japan de oorlog.
  • Op 5 mrt 1942 valt Japan Batavia binnen; de regering capituleert op 8 mrt 1942. Militairen worden krijgsgevangen gemaakt en naar werkkampen gestuurd in heel Zuid-Oost Azië en Japan. Velen overleven zelfs de barre reizen niet, laat staan de zware en gevaarlijke arbeid, die verricht moet worden.
  • Nederlanders en andere Europeanen en Indo-Europeanen worden in Japanse kampen geïnterneerd onder erbarmelijke omstandigheden en een wreed regime. Velen overlijden in die kampen.
  • Op 15 augustus 1945 capituleert Japan, een belangrijke datum voor de Indische gemeenschap.
  • Op 17 augustus 1945 roepen Soekarno en Hatta de Republik Indonesia uit; Nederland erkent die onafhankelijkheid niet.
  • Tussen oktober 1945 en begin 1946 vindt de Bersiap periode plaats, waarbij ‘opstandige inlanders’ (volgens Nederland) of ‘Indonesiërs’ (volgens Soekarno c.s.) massale moorden plegen onder de Nederlandse en Nederlands-Indische bevolking.
  • In de nacht van 20/21 juli1947 (Operatie Product) en 19/20 december 1948 beginnen de twee Politionele Acties, waarbij Nederland probeert de orde te herstellen en de rust terug te brengen in Nederlands-Indië.
  • Op 27 december 1949 draagt Koningin Juliana de soevereiniteit over aan de Indonesische regering. Pas na die datum  kan men spreken van Indonesië en Indonesiërs, al bezigt de destijds zogenoemde ‘inlandse bevolking’ al sinds 17 augustus 1945 van Indonesiërs. Indo-Europeanen, ofwel de Indische groep die de Nederlandse nationaliteit wilde behouden, werden daarmee buitenlander. Het merendeel van hen migreerde naar Nederland. Wat de geschiedenis complex en meerstemmig maakt, is dat er meerdere migratiegolven zijn geweest. Tijdens de eerste migratiegolf werden de zogenaamde totoks (Europeanen) gerepatrieerd nadat ze uit de Japanse interneringskampen ontslagen waren. De tweede golf bestond uit Molukse militairen en hun gezinnen die in 1951 gedemobiliseerd werden en naar Nederland werden overgebracht. De derde groep bestond uit gemengde Indische gezinnen, die de Nederlandse nationaliteit wilden behouden en daarmee weinig toekomst meer hadden in Indonesie. De laatste groep bestond uit spijtoptanten: Indische mensen die aanvankelijk voor de Indonesische nationaliteit hadden gekozen, maar toch naar Nederland overkwamen nadat ze in armoede vervallen waren. Tezelfdertijd waren er Indonesische communistische bannelingen die na de machtsovername van Soeharto naar Nederland uitweken. In deze periode waren er ook Pernakan Chinezen die naar Nederland uitweken. Nederlands Nieuw-Guinea viel buiten de overdracht in 1948. Ook daar werden militairen ingezet om het Nederlandse gezag te handhaven. In 1963 werd het gebied onder dwang van de Verenigde Naties overgedragen aan Indonesië.

Slachtoffers

Bron: Alle Doden tellen: Slachtoffers van WO II en sindsdien – Renske Krimp – historicus Nationaal Comité 4 en 5 mei

“Het wordt steeds moeilijker de gaten te vullen over de slachtofferaantallen in Indië/Indonesië te schrijven. Dat is geen onwil, we hebben de cijfers simpelweg niet. Wel is van groot belang om de Indische geschiedenis, de slachtoffers en ook de nabestaanden meer onder de aandacht te brengen. Ik vind het heel belangrijk dat de media de schattingen beter weergeven, want die zijn te laag. Nog te vaak weten Nederlanders niet hoeveel slachtoffers de oorlog en de Bersiap hebben gemaakt in Nederlands-Indië. Het is hoog tijd om daar verandering in te brengen.” – Dr.ir. Herman Bussemaker

De Cijfers

Burgerslachtoffers Nederlands-Indië 1941-1945

13.000 – 16.800*

Burgers omgekomen in interneringskampen

* Bron: 13.000 is het cijfer van Loe de Jong; Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog – tot 16.800 van Dora van Velden die het onderwerp behandelde in haar proefschrift De Japanse Burgerkampen. Deze twee historici gelden als belangrijkste bron als het om cijfers van slachtoffers gaat.

ca. 2000

Burgers omgekomen buiten de kampen

ca. 2000

Burgers omgekomen bij Indische Verzet

Burgerslachtoffers Nederlands-Indië 1945-1949

ca. 2000

Omgekomen tijdens interneringskampen in Bersiap kampen

3.500 – 20.000*

Omgekomen, niet geïnterneerd ( buiten kampers)

*Bron. Het eerste cijfer is het minimum. Het betreft schattingen. Dr.ir. Herman Bussemaker en de Amerikaanse historicus William Frederick. Het NIOD geeft een schatting van 5500 tot 10.000 doden.

Slachtoffers onder de Nederlandse krijgsgevangen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en de Koninklijke Marine

7.552

Omgekomen Nederlandse KNIL militairen in krijgsgevangenschap

684

Omgekomen Nederlands Marine personeel in krijgsgevangenschap

Bron: Prof. dr. Petra Groen – senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie met als specialisatie de geschiedenis van de krijgsmacht in de voormalige koloniën van het Koninkrijk der Nederlanden.

Omgekomen militairen in Nederlands-Indië 1945-1949 en tijdens de nasleep

Augustus 1945 tot december 1949

2526

gesneuveld

ca. 2225

Anderszins omgekomen

December 1949 tot 1951

200-300

Omgekomen

De Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië bestonden uit circa 200.000 militairen onder wie 25.000 oorlogsvrijwilligers, en 95.000 dienstplichtigen bij de Koninklijke Landmacht, 15.000 manschappen bij de Koninklijke Marine en maximaal 70.000 militairen van het KNIL.

Bron: Stef Scagliola is historica met specialisatie in oral history en militaire cultuur.

“Veteranen en nabestaanden hebben geleden onder de ontkenning van het verleden” – Stef Scagliola